Tuyển sinh Tuyển sinh
logo

Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Bách khoa

Thông báo

Thí sinh:{{thisinh.hotenTs}}

Số CMND:{{thisinh.cmnd}}

Đạt điều kiện học ngành:


Trúng tuyển ngành:{{thisinh.tenNganh2}}

Mã ngành:{{thisinh.maNganh2}}

Trúng tuyển ngành:{{thisinh.tenNganh}}

Mã ngành:{{thisinh.maNganh}}

Số tiền cần nộp (đồng): {{formatPrice(thisinh.soTien)}}

Số tiền cần nộp (đồng): {{formatPrice(thisinh.soTien2)}}Xem thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT 2020 tại đâyok